MİSYONUMUZ

Derneğimiz öncelikli olarak; ülkemizde denizcilik alanında çalışacak veya hâlihazırda bu alanda çalışmakta olan insan kaynağının bilimsel yöntemlerle seçimi, psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunması, denizcilik alanına özgü fiziksel ve psikolojik stres faktörleriyle etkili biçimde başa çıkmalarının sağlanması konularında araştırmalar yaparak bilimsel bilgi üretmeyi amaçlamaktadır. İkincil olarak ise denizcilik psikolojisi alanında var olan bilgi birikiminden yararlanarak; denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirmeyi, maliyetleri düşürmeyi ve riskleri azaltarak daha huzurlu bir gemi ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

DENİZCİLİK PSİKOLOJİSİ

Denizciliğin Dünya Ticaretindeki Önemi

Dünya ticaretinin %83’ü deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Bu sebeple deniz taşımacılığı geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyük bir önem taşımaktadır. Deniz ticaretinde kullanılan gemilerin sayıları ve kapasiteleri dünden bugüne hızla artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Değişen kapasite ve talep ihtiyaçları ile birlikte ise deniz ticaretinde hızlı operasyonlar gerekli hale gelmiştir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak meydana gelen rekabet ortamı; operasyon maliyetlerini düşürmek adına gemilerde çalışan personel sayısının yarı yarıya, hatta bazı gemi türlerinde üçte bir oranında azalmasına sebep olmuştur.

Olumsuz Faktörlerin Denizciler Üzerindeki Etkileri

Kısalan liman periyotları ve hızlanan operasyonlar nedeniyle, teknik imkânların arttırılması ve az sayıda personelin koordinasyon içinde çalışması önem kazanmaktadır. Artan hız ve rekabet, gemi insanlarında yorgunluk ve stres yaratmaktadır. Doğası gereği zor olan denizcilik, gün geçtikçe yapılması daha da zor bir meslek hâline gelmektedir.

Denizciler üzerindeki yoğun baskı; fiziksel ve mental yıpranmaya, psikolojik bozukluklara, gemi kazalarına ve hatta intiharlara sebebiyet vermektedir.

Araştırmalar

Iversen’ın 2012 yılında yaptığı akademik çalışmaya göre 1960-2009 yılları arasında gerçekleşen denizci ölümlerinin %5,9’u intihar nedeniyle gerçekleşmiştir. Denizde kaybolan denizcilerin de %50’sinin intihar ettiği varsayılarak bu orana dâhil edildiğinde, yüzdeler çok daha yüksek olacaktır. Yine bir başka güncel çalışma olan, ITF Seafarers’ Trust ve Yale University tarafından gerçekleştirilen Seafarer Mental Health Study (2016) araştırmasına göre ise çalışmaya katılan 1572 denizcinin %20’sinde intihar düşüncesi, %28’inde anksiyete veya depresyon belirtisi raporlanmıştır. Buna ek olarak deniz kaza raporlarında; gemi personelinin stres, depresyon, dürtüsellik, anksiyete, hostilite, paranoid düşünce gibi sahip olduğu patolojik sıkıntıların kazaların ortaya çıkmasında büyük bir payı olduğu görülmektedir.

Denizcilik Psikolojisi Alanında Çalışmalara Duyulan İhtiyaç

Denizcilikte yaşanan kazalarda, kişiler arasındaki iletişim bozukluklarının ve buna bağlı olası patolojik sorunların sebep olarak karşımıza çıkmasıyla, denizcilik psikolojisi alanında çalışma yapılması ve organize olunması kaçınılmaz hâle gelmiştir. 

Gemilerin tamamen izole olması sebebiyle; gerçekleşen olayların uzmanlarca incelenememesi ve gemideki yetkililerin, kişilerin veyahut geminin zarar görme nedenlerinin saklanması sebebiyle can kayıplarının ve maddi kayıpların temel sebebi anlaşılamamaktadır. Bu sebeple yanlış uygulamalar tekrarlanarak kayıplar yaşanmaya devam etmektedir. İlerleyen yıllarda, gemi insanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kazaların şirketler üzerinde oluşturduğu büyük maliyetlerin azaltılması adına denizcilik psikolojisi alanındaki uygulamaların uluslararası kurumlarca zorunlu kılınacağı öngörülmektedir.

Denizcilik Psikolojisi Alanında Yapılan Çalışmalar

Günümüzde sınırlı sayıda küresel organizasyon ve kuruluş, gemi insanlarının denizde çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına çalışmalar yürütmektedir. Bu kuruluşlar, gemi insanlarının ruhsal ve fiziksel sağlıklarının korunmasını ve bu amaçla konvansiyonlar oluşturulmasını hedeflemektedir. Oluşturulan bu konvansiyonların en önemlilerinden biri, IMO tarafından desteklenen ve gemi insanlarının sosyal hakları ile çalışma koşullarını düzenleyen MLC 2006 Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’dir. MLC A3.1 maddesine göre, gemi insanlarının sağlığı ve mental iyi oluşu emniyet için desteklenmelidir.

YÖNETİM KURULU

gokhan

Gökhan Ayaz

Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi

Lise eğitimini Izmir-Güzelbahce 60.Yıl Anadolu lisesinde tamamladıktan sonra 2010 yılında lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde başlamıştır. 2015 yılında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden Uzakyol Vardiya Zabiti olarak mezun olup 2015-2020 yılları arasında farklı gemi tiplerinde çalışmıştır. Aktif olarak bir Class kuruluşunda Gemi Surveyi olarak iş hayatına devam etmektedir.

Psk. Ferhat YAKA

Ferhat Yaka

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Psikolog

Ferhat Yaka, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminde tez dönemindedir. Hastane, özel klinik ve anaokulu gibi kurumlarda farklı staj ve iş deneyimleri olmuştur. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda afazik hastalarla çalışmıştır. Türkiye’nin ilk Alzheimer erken tanı ve tedavi sistemi Beynex’in geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında yer almıştır. Özel bir İK danışmanlık şirketinde “Assessor and Trainer” pozisyonunda çalışmış yanı sıra Binyaprak isimli organizasyonda İK Ekip Lideri olarak görev almıştır. Nöropsikoloji, insan kaynakları ve klinik alandaki deneyimlerinin ardından Mini Psikoloji Danışmanlık Merkezi’ni kurmuştur ve burada psikoterapi hizmeti vermektedir.

Bireylerin varoluşlarını anlamlandırabilmeleri adına entelektüel ve mesleki anlamda ücretsiz bilgiye ulaşabilecekleri kolektif bir oluşum olan Enstitü Fabrika’nın yönetim kurulundadır ve kurucu üyelerindendir. Aynı zamanda denizcilik sektöründeki şirketlerde personelin işe alımı, mental sağlığının değerlendirilmesi, takibinin yapılması ve psikolojik iyi oluşunun desteklenmesi kapsamında danışmanlık veren Marine Mental Management şirketinin kurucularındandır.

İrem Bulut

İrem Bulut

Genel Sekreter
Psikolog

Psikoloji lisansını İstanbul Üniversitesi’nde onur derecesinde tamamlamıştır. Lisans dönemi boyunca İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda staj yapmış ve bu esnada alanında öncü isimlerle çalışmıştır. Çeşitli öğretim üyelerinin asistanlığını üstlenmiştir. Dezavantajlı çocukları baz alan projelerde görev almıştır. Enstitü Fabrika adında bireylerin entelektüel ve mesleki gelişimlerine yönelik maddi kaygı gözetmeden çalışan kolektif bir oluşumun kurucu üyelerinden olup yönetim kurulu üyesidir. Anaokulu ve danışmanlık merkezi iş deneyimleri ile çocuk-ergen-ilk yetişkin bireylerle bilişsel beceriler ve sosyal gelişim üzerine çalışmıştır. Çalışmalarına bir eğitim danışmanlığı şirketinde psikolog olarak devam etmektedir. Son dönemlerde eğitim ve araştırmalarını psikolojik iyi oluş, motivasyon, iletişim becerileri ve mesleki tatmin konularına yöneltmiştir.

unnamed

Fırat Yaka

Sayman
Gemi İnşaatı ve Makineleri İşletme Mühendisi

Fırat Yaka, 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Tersanede yeni inşa gemilerinde makine donatım mühendisi olarak görev almıştır. 2019 yılından bu yana kimyasal tanker gemilerinde uzakyol vardiya mühendisi olarak çalışmaktadır. 

prof.-dr.-leyla-tavacioglu-pol06cwdmqvsw3jvzqzmvzydxycuwi9arae0kec14o

Leyla Tavacıoğlu

Kurucu Üye

Prof.Dr. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Leyla Tavacıoğlu lisans, lisansüstü ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1983 yılında başladığı eğitmenliğini Spor Psikolojisi, Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Davranış ve Yönetim bilimleri alanlarında sürdürmüş ve 2005 yılında ICHPER-SD Ayrıcalıklı Bilim İnsanı ödülünü kazanmıştır. Denizcilikte Örgütsel Psikoloji, Denizcilik Psikolojisi, Denizcilikte Bilişsellik, Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Davranış alanlarındaki çalışmalarını 2007 yılından itibaren Denizcilik Fakültesinde sürdürmektedir. Belirli dönemlerde Temel Bilimler bölüm başkanlığı, fakülte ve yönetim kurulu üyeliği, Bilim-Toplum Uygulama-Araştırma Merkezi başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, Denizcilik Çalışmaları Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarının kuruculuğunu ve başkanlığını yapmıştır.

 

Denizcilik Bilişsel Ergonomi Araştırma Laboratuvarı’nın kurucusu ve koordinatörüdür. Doktora, yüksek lisans ve lisans tezleri danışmanlıkları, akademik çalışma alanında vermiş olduğu dersleri, yazdığı makaleleri, ulusal ve uluslararası kitap ve kitap bölümleri, editörlükleri ve yürüttüğü projelerle halen Denizcilik alanına katkı sağlamaktadır.

 

Ek olarak, Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği’nin kurucu üyesi, Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği’nin Başkan Yardımcısıdır.

photo-2

Şebnem Önder

Yönetim Kurulu Üyesi

Avukat

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimine başlamış ve 2020 yılında mezun olmuştur. 2020 yılında İstanbul Ünüversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde eğitimine  başlamış  ve halen devam etmektedir.

Hukuk eğitimi sırasında gemiadamı eğitimi kurslarında ve yat kaptanlığı eğitimi kurslarında dersler vermiştir. 

Aktif olarak deniz ticareti hukuku ve taşımacılık alanında avukat olarak çalışmaktadır.

photo-1

Yeşim Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Psikolog

 Endüstri mühendisliği mezuniyetinin ardından, iki yıl alanda çalışmıştır. Sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji lisansından dereceyle mezun olmuştur. Lisans süresince yurt içinde ve yurt dışında çeşitli vakıf ve projelerde gönüllülük ve staj deneyimleri olmuştur. Bir vakıfta profesyonel çalışmalarını sürdürmüştür. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır ve Somatik Deneyimleme Derneği’nde uygulayıcı eğitimine devam etmektedir.

Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olduktan sonra Maltepe Üniversite Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında tez ve süpervizyon aşamasındadır. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve AMATEM’de staj yapmıştır. Ek olarak aynı dönemde, adı Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)’ta olan bir projede çalışmıştır. Bu proje kapsamındaki görüşmeler süpervizyon süreci ile ilerlemiştir.  Aynı zamanda okulun Nöropsikoloji Laboratuvarında proje asistanı olarak çalışarak Literatür taraması, makale sunumu, veri toplama, veri analizi, makale yazma Deney oluşturma ve deneyi gerçekleştirme girişimlerinde bulunmuştur. Yaklaşık iki sene boyunca özel bir klinikte çalışarak anamnez alma, vaka sunumları hazırlama, literatür taraması yapma, psikolojik konularda sunum hazırlama, psikolojik testlere gözetmen olarak katılma ve vizitelere katılılımda bulunmuştur. Şu an ise, Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünü benimseyerek, çocuk, ergen ve yetişkin danışanlar ile psikoterapi süreci yürütmektedir.

Luxury Gold Studio well use as background,layout and presentation.

Önder Bölükbaşı

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi

2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Gemi Makineleri İşletme Mühendisi olarak mezun olmuştur. Yaklaşık olarak 3 yıl Kimyasal Tanker gemilerinde uzakyol vardiya mühendisi olarak görev almıştır. Aktif olarak özel bir otomotiv firmasında Satış Sonrası Hizmetler Yetkilisi olarak görev almaktadır.

DANIŞMA KURULU

Feramuz Aşkın

Feramuz Aşkın

TMMOB GEMİMO - ILKFER

ufuk teker

Ufuk Teker

Genel Müdür - Turk P&I Sigorta

Ahmet Çağlar Coşkunsu

Ahmet Çağlar Coşkunsu

Kaptan - Avukat - Cavus & Coskunsu Law Firm

prof.dr. muzaffer cetinguc

Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç

Psikiyatr - Havacılık Psikolojisi Kurucusu

prof. dr. leyla tavacıoglu

Prof. Dr. Leyla Tavacıoğlu

Akademisyen - İTÜ Denizcilik Fakültesi

Recai Hakan Şen

Recai Hakan Şen

CEO - Med Marine Holding

ahmet mithat kiziroğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kiziroğlu

Emekli Kurmay Albay - Akademisyen - Maltepe Üni.

ali türkşen

Ali Türkşen

Emekli Kurmay Albay - Eğitmen - Atak Akademi

akın savaş toklu

Prof. Dr. Akın Savaş Toklu

Sualtı Hekimi - Akademisyen - İÜ Tıp Fakültesi

tuba kececi

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Keçeci

Akademisyen - İTÜ Denizcilik Fakültesi

Özlem Çapan Özeren

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çapan Özener

Psikolog - Akademisyen - Maltepe Üniversitesi